AWBZ Eigen bijdrage

Per 1 januari is de wet gewijzigd die de hoogte bepaald van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Deze kan oplopen tot maximaal € 2189,20 per maand.

Voor de berekening wordt uitgegaan van een peildatum. Deze datum ligt twee jaar eerder dan het jaar waarin de eigen bijdrage wordt vastgesteld.

Voor 2014 wordt dus uitgegaan van het inkomen en vermogen van 2012.

Voor het vermogen dat boven de vrijstelling uitkomt (deze vrijstelling kan per situatie verschillen) wordt een extra bijtelling van 8% meegerekend voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage voor de AWBZ.

Er is een mogelijkheid om te anticiperen op deze wetgeving, door een goed testament of een schenkingsplan te maken.

Hiervoor verwijzen wij U naar een Notariskantoor, die samen met U naar een oplossing kan zoeken.