Categoriearchief: Particulieren

Tarieven schenk- en erfbelasting 2018

Hebt u in 2018 een schenking gekregen en wilt u weten of u daarover belasting moet betalen? Dat hangt af van wie u de schenking ontvangt en waarvoor u de schenking gebruikt.
Wat is uw relatie
met de schenker?
Uw maximale
vrijstelling in 2018
Waarvoor moet u
de schenking
gebruiken?
U bent een (pleeg)kind. € 5.363 beslist u zelf  
U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.* € 25.731 beslist u zelf  
€ 53.602 een dure studie
U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.* € 100.800 uw eigen woning  
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders. € 2.147 beslist u zelf
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders. Én u bent tussen de 18 en 40 jaar.* € 100.800 uw eigen woning

* Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze vrijstelling ook voor u.

U mag maar 1 keer in uw leven gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling

Voor de verhoogde vrijstellingen geldt dat u daar maar 1 keer in uw leven gebruik van mag maken. Ontvangt u bijvoorbeeld een bedrag en wilt u gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling van € 25.731 dan kunt u – als u een jaar later nog een bedrag van dezelfde schenker ontvangt – niet meer gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning of dure studie. U kiest voor € 25.731 óf voor € 53.602 óf voor € 100.800.

Van de algemene vrijstellingen van € 2.147 en € 5.363 mag u elk kalenderjaar gebruikmaken.

Tel schenkingen van ouders altijd bij elkaar op

Schenkingen van ouders ziet de belastingdienst als 1 schenking. Doen ouders afzonderlijk van elkaar een schenking? Dan moet u die dus bij elkaar optellen. Ook als de ouders zijn gescheiden.

Tabel tarieven schenkbelasting 2018

Waarde schenking 2017 Tariefgroep I
partner en (pleeg)kinderen
Tariefgroep Ia
kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Tariefgroep II
overigen
€ 0 – € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.249 en meer 20% 36% 40%

Erfbelasting:

Hoeveel erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. In de tabel ziet u welk tarief op u van toepassing is.

Waarde erfenis
(2017)

Partner
Samenwoner
(Pleeg)kind
Kind met een handicap

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
Aanverwanten
Andere relatie met overledene
(zoals broer en zus, ouders)

€ 0 – € 122.268 10% 18% 30%
€ 122.269 en meer 20% 36% 40%

Waarde erfenis
(2016)

Partner
Samenwoner
(Pleeg)kind
Kind met een handicap

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
Aanverwanten
Andere relatie met overledene
(zoals broer en zus, ouders)

€ 0 – € 121.902 10% 18% 30%
€ 121.903 en meer 20% 36% 40%

Vrijstellingen

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag: de vrijstelling.

Hoe hoog de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene.
In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie met overledene. U bent:

Bedrag vrijstelling 2017

Bedrag vrijstelling 2017

Partner € 638.089 € 643.194
Kind of kleinkind € 20.209 € 20.371
Ouder € 47.859 € 48.242
Kind met een handicap € 60.621 € 61.106
Andere erfgenaam
(waaronder broer en zuster)
€ 2.129 € 2.147

Erft u een onderneming?

Dan betaalt u minder of geen erfbelasting als u de onderneming voortzet en gebruikmaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Als beide ouders erven

Erven beide ouders? Dan is de vrijstelling voor hen samen € 48.242 in 2018.
Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 48.242 in 2018.

Stamrechtvrijstelling

De stamrechtvrijstelling is per 1 januari 2014 afgeschaft. Krijgt u op of na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding? Dan betaalt u over het hele bedrag belasting tegen het gebruikelijk tarief in de inkomstenbelasting. In sommige gevallen kunt u gebruik maken van de overgangsregeling.

Voorwaarden voor de overgangsregeling:

• voor 1 januari 2014 moet bekend zijn hoe groot het stamrecht is en hoe u het onderbrengt.
• het bedrag om de uitkeringen te betalen is ondergebracht bij een bank, verzekeraar of een stamrecht BV.
• de ontslagdatum moet vast staan voor 31 december 2013, het ontslag moet zijn aangezegd voor 1 januari 2014.

80%-regeling.

Hebt u een stamrecht of heeft uw werkgever voor 15 november 2013 een onslagvergoeding overgemaakt? Dan kunt u in 2014 gebruik maken van de 80% regeling: als u het totale stamrecht in 1 keer laat uitbetalen, is 80% van dat bedrag belast in box 1 in plaats van het volledige bedrag.

AWBZ Eigen bijdrage

Per 1 januari is de wet gewijzigd die de hoogte bepaald van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Deze kan oplopen tot maximaal € 2189,20 per maand.

Voor de berekening wordt uitgegaan van een peildatum. Deze datum ligt twee jaar eerder dan het jaar waarin de eigen bijdrage wordt vastgesteld.

Voor 2014 wordt dus uitgegaan van het inkomen en vermogen van 2012.

Voor het vermogen dat boven de vrijstelling uitkomt (deze vrijstelling kan per situatie verschillen) wordt een extra bijtelling van 8% meegerekend voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage voor de AWBZ.

Er is een mogelijkheid om te anticiperen op deze wetgeving, door een goed testament of een schenkingsplan te maken.

Hiervoor verwijzen wij U naar een Notariskantoor, die samen met U naar een oplossing kan zoeken.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek zal ook in 2018 en 2019 omlaag gaan. Het kabinet wordt daarbij geholpen door stijgende huizenprijzen, de verplichting om een hypotheek af te lossen en de daling van de aftrek voor hogere en middeninkomens. Een woning fiscaal slim kopen vanwege de hypotheekrenteaftrek is een gepasseerd station, uw hypotheekrenteaftrek zal in 2018 zeer waarschijnlijk lager zijn dan in 2017. Het aanstaande regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 zal hier nog een schepje bovenop doen vanaf 2020.