Factureringsregels

Factureringsregels voor de BTW

Als de afnemer of opdrachtgever een factuur uitreikt moet hierop vermeld staan: factuur uitgereikt door afnemer. Maar U blijft zelf aansprakelijk voor de uitgereikte factuur.

Vermelding van toepasselijke regelingen (zoals btw-vrijstelling, intracommunautaire transactie, verleggings- of margeregeling) is verplicht.

Nieuw is de vereenvoudigde factuur. Dit is mogelijk als de vergoeding inclusief btw niet hoger is dan € 100,-, of als het een aanvulling is op een eerdere factuur, waarbij duidelijk wordt verwezen naar de oorspronkelijke factuur, bv een creditnota.

De eisen zijn:

• datum van uitreiking.

• de identiteit van de ondernemer die de levering of dienst verricht.

• de aard van de geleverde goederen of verrichte dienst.

• het te betalen btw bedrag of gegevens aan de hand waarvan het verschuldigde btw-bedrag kan worden berekend. Opvallend is dat de NAW gegevens van de klant ontbreken op de vereenvoudigde factuur. Maar of de aftrek van btw op kassabonnen nu ook mogelijk wordt gemaakt is onzeker, zodra er een uitspraak over is zullen wij dit op onze site vermelden.De boete voor het uitreiken van een onjuiste factuur kan oplopen tot maximaal € 4290,-

Het voorgaande betreft de fiscale verplichte vermeldingen. Daarnaast is het gebruikelijk dat op uw factuur ook uw inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel, uw IBAN nummer en een betalingstermijn staat vermeld.