Stamrechtvrijstelling

De stamrechtvrijstelling is per 1 januari 2014 afgeschaft. Krijgt u op of na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding? Dan betaalt u over het hele bedrag belasting tegen het gebruikelijk tarief in de inkomstenbelasting. In sommige gevallen kunt u gebruik maken van de overgangsregeling.

Voorwaarden voor de overgangsregeling:

• voor 1 januari 2014 moet bekend zijn hoe groot het stamrecht is en hoe u het onderbrengt.
• het bedrag om de uitkeringen te betalen is ondergebracht bij een bank, verzekeraar of een stamrecht BV.
• de ontslagdatum moet vast staan voor 31 december 2013, het ontslag moet zijn aangezegd voor 1 januari 2014.

80%-regeling.

Hebt u een stamrecht of heeft uw werkgever voor 15 november 2013 een onslagvergoeding overgemaakt? Dan kunt u in 2014 gebruik maken van de 80% regeling: als u het totale stamrecht in 1 keer laat uitbetalen, is 80% van dat bedrag belast in box 1 in plaats van het volledige bedrag.