Tarieven schenk- en erfbelasting 2018

Hebt u in 2018 een schenking gekregen en wilt u weten of u daarover belasting moet betalen? Dat hangt af van wie u de schenking ontvangt en waarvoor u de schenking gebruikt.
Wat is uw relatie
met de schenker?
Uw maximale
vrijstelling in 2018
Waarvoor moet u
de schenking
gebruiken?
U bent een (pleeg)kind. € 5.363 beslist u zelf  
U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.* € 25.731 beslist u zelf  
€ 53.602 een dure studie
U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.* € 100.800 uw eigen woning  
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders. € 2.147 beslist u zelf
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders. Én u bent tussen de 18 en 40 jaar.* € 100.800 uw eigen woning

* Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze vrijstelling ook voor u.

U mag maar 1 keer in uw leven gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling

Voor de verhoogde vrijstellingen geldt dat u daar maar 1 keer in uw leven gebruik van mag maken. Ontvangt u bijvoorbeeld een bedrag en wilt u gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling van € 25.731 dan kunt u – als u een jaar later nog een bedrag van dezelfde schenker ontvangt – niet meer gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning of dure studie. U kiest voor € 25.731 óf voor € 53.602 óf voor € 100.800.

Van de algemene vrijstellingen van € 2.147 en € 5.363 mag u elk kalenderjaar gebruikmaken.

Tel schenkingen van ouders altijd bij elkaar op

Schenkingen van ouders ziet de belastingdienst als 1 schenking. Doen ouders afzonderlijk van elkaar een schenking? Dan moet u die dus bij elkaar optellen. Ook als de ouders zijn gescheiden.

Tabel tarieven schenkbelasting 2018

Waarde schenking 2017 Tariefgroep I
partner en (pleeg)kinderen
Tariefgroep Ia
kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Tariefgroep II
overigen
€ 0 – € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.249 en meer 20% 36% 40%

Erfbelasting:

Hoeveel erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. In de tabel ziet u welk tarief op u van toepassing is.

Waarde erfenis
(2017)

Partner
Samenwoner
(Pleeg)kind
Kind met een handicap

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
Aanverwanten
Andere relatie met overledene
(zoals broer en zus, ouders)

€ 0 – € 122.268 10% 18% 30%
€ 122.269 en meer 20% 36% 40%

Waarde erfenis
(2016)

Partner
Samenwoner
(Pleeg)kind
Kind met een handicap

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
Aanverwanten
Andere relatie met overledene
(zoals broer en zus, ouders)

€ 0 – € 121.902 10% 18% 30%
€ 121.903 en meer 20% 36% 40%

Vrijstellingen

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag: de vrijstelling.

Hoe hoog de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene.
In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie met overledene. U bent:

Bedrag vrijstelling 2017

Bedrag vrijstelling 2017

Partner € 638.089 € 643.194
Kind of kleinkind € 20.209 € 20.371
Ouder € 47.859 € 48.242
Kind met een handicap € 60.621 € 61.106
Andere erfgenaam
(waaronder broer en zuster)
€ 2.129 € 2.147

Erft u een onderneming?

Dan betaalt u minder of geen erfbelasting als u de onderneming voortzet en gebruikmaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Als beide ouders erven

Erven beide ouders? Dan is de vrijstelling voor hen samen € 48.242 in 2018.
Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 48.242 in 2018.