Willekeurige afschrijving investeringen

Bepaalde investeringen die zijn aangeschaft in de periode 1 juli t/m 31 december 2013 mogen voor ten hoogste 50% worden afgeschreven in 2013. Voor het restant gelden de normale afschrijvingregels.